Onze behandelingen

Een beugel voor een mooie volle glimlach

Een mooi gebit draagt bij aan een mooiere uitstraling en een zelfverzekerd gevoel. 

Kortere behandelduur

Doordat wij zelfligerende slotjes toepassen duurt een behandeling bij ons aanzienlijk korter (gemiddelde 1 1/2 tot 2 jaar). Als je een grote overbeet hebt moet ook de kaakstand worden gecorrigeerd, dan is de gemiddelde behandelduur 2 tot 2 1/2 jaar.

Behandelplan

Tijdens het eerste consult zal de orthodontist bekijken of een orthodontische behandeling zinvol is en wanneer je met de behandeling kunt beginnen. De orthodontist maakt tevens een inschatting van de soort beugel, de behandelduur en de kosten. Je maakt dan een vervolgafspraak voor verder onderzoek. Dit is een afspraak met een assistente die de benodigde röntgenopnamen, foto’s en gebitsafdrukken zal nemen. Voorbeelden van foto’s  De orthodontist stelt vervolgens het definitieve behandelplan op en zal dit met u doorspreken. U krijgt dan ook een passende kostenbegroting.

Samenwerking

Indien nodig overlegt de orthodontist met jouw tandarts of andere specialisten. Wij werken o.a. samen met kaakchirurgen, kaakfysiotherapeuten, implantologen, parodontologen en natuurlijk uw eigen tandarts. Over het algemeen is het de orthodontist die de coordinatie op zich neemt als u multidisciplinair behandeld moet worden.

Stabiliteit

De periode na de beugel is erg belangrijk, daar het gebit, net als de rest van het lichaam, gedurende het hele leven aan verandering onderhevig is. Retentie apparatuur zoals spalken en nachtbeugels zorgen voor stabiliteit na de orthodontische behandeling.